Daikin
Panasonic
Toshiba
Sharp
Mitsubishi Electric
Mitsubishi Heavy
Aqua
LG
General
Carrier
Reetech
Samsung
Hitachi
Electrolux
Casper
Mới 2018
Panasonic
Máy lạnh trung tâm Panasonic VRF FSV-EX
từ 8.0 Hp đến 80 Hp