Daikin
Panasonic
Midea
Sharp
Mitsubishi Electric
Mitsubishi Heavy
Aqua
LG
General
Carrier
Reetech
Samsung
Hitachi
Electrolux
Casper
Toshiba
Giá tốt nhất
LG
Máy lạnh trung tâm LG VRF MULTI V5 PRO
từ 8.0 Hp đến 104 Hp
Midea
Máy lạnh trung tâm Midea VRF VC PRO
từ 8.0 Hp đến 90 Hp
Samsung
Máy lạnh trung tâm Samsung VRF DVM S
từ 8.0 Hp đến 120 Hp
Mới 2018
Panasonic
Máy lạnh trung tâm Panasonic VRF FSV-EX
từ 8.0 Hp đến 80 Hp