Daikin
Panasonic
Midea
Sharp
Mitsubishi Electric
Mitsubishi Heavy
Aqua
LG
General
Carrier
Reetech
Samsung
Hitachi
Electrolux
Casper
Toshiba
Samsung
Máy lạnh trung tâm Samsung VRF DVM S
từ 8.0 Hp đến 120 Hp