Trường Quốc Tế Anh BIS
bis_4
Trường Quốc Tế Anh BIS
bis_4
Tên dự án : Trường Quốc Tế Anh BIS
Địa chỉ : Trường Quốc Tế Anh BIS
Thời gian / tiến độ : 11/2019
Hạng mục : Hỗ trợ kỹ thuật và cung cấp thiết bị hệ thống máy lạnh
Sản phẩm : Máy lạnh trung tâm Daikin VRV A
Dự án : Trường Học
Hỗ trợ kỹ thuật và cung cấp thiết bị hệ thống máy lạnh trung tâm Daikin VRV A cho Trường Quốc Tế Anh BIS
093.825.9969
Mô tả chi tiết