Honda Ôtô Biên Hòa
Honda Ôtô Biên Hòa
Tên dự án : Honda Ôtô Biên Hòa
Thời gian / tiến độ : 2018
Hạng mục : Hỗ trợ kỹ thuật và cung cấp thiết bị
Sản phẩm : Máy lạnh trung tâm Daikin VRV A
Dự án : Dự án khác
093.825.9969