Daikin
Panasonic
Midea
Sharp
Mitsubishi Electric
Mitsubishi Heavy
Aqua
LG
General
Carrier
Reetech
Samsung
Hitachi
Electrolux
Casper
Toshiba
Bán chạyGiá tốt nhất
Daikin
Máy lạnh âm trần Daikin 3.0 hp (ngựa) FCNQ26MV1 - 3 pha
3.0 Hp
Bán chạyGiá tốt nhất
Daikin
Máy lạnh âm trần Daikin 3.5 hp (ngựa) FCNQ30MV1 - 3 pha
3.5 Hp
Bán chạyGiá tốt nhất
Daikin
Máy lạnh âm trần Daikin 4.0 hp (ngựa) FCNQ36MV1 - 3 pha
4.0 Hp
Bán chạyGiá tốt nhất
Daikin
Máy lạnh âm trần Daikin 4.5 hp (ngựa) FCNQ42MV1 - 3 pha
4.5 Hp
Bán chạyGiá tốt nhất
Daikin
Máy lạnh âm trần Daikin 5.0 hp (ngựa) FCNQ48MV1 -  3 pha
5.0 Hp
Bán chạyGiá tốt nhất
Daikin
Máy lạnh âm trần Daikin 4.0 hp (ngựa) FCNQ36MV1 - 1 pha
4.0 Hp
Bán chạyGiá tốt nhất
Daikin
Máy lạnh âm trần Daikin 3.5 hp (ngựa) FCNQ30MV1 - 1 pha
3.5 Hp
Bán chạyGiá tốt nhất
Daikin
Máy lạnh âm trần Daikin 3.0 hp (ngựa) FCNQ26MV1 - 1 pha
3.0 Hp
Bán chạyGiá tốt nhất
Daikin
Máy lạnh âm trần Daikin 2.5 hp (ngựa) FCNQ21MV1 - 1 pha
2.5 Hp
Bán chạyGiá tốt nhất
Daikin
Máy lạnh âm trần Daikin 2.0 hp (ngựa) FCNQ18MV1 - 1 pha
2.0 Hp