Khách Sạn Thủ Khoa Huân
Dan_nong_VRV_IV_S_
Khách Sạn Thủ Khoa Huân
Dan_nong_VRV_IV_S_
Tên dự án : Khách Sạn THỦ KHOA HUÂN
Thời gian / tiến độ : 2017-2018
Hạng mục : Hỗ trợ kỹ thuật và cung cấp thiết bị
Sản phẩm : Hệ thống máy lạnh trung tâm VRV IV S Daikin
Dự án : Khách sạn
093.825.9969