Hội quán sân Golf Đồng Nai
VRV_IV_2
Hội quán sân Golf Đồng Nai
VRV_IV_2
Tên dự án : Sân Golf – Đồng Nai
Thời gian / tiến độ : Giai đoạn 1 (2017 – 2018)
Hạng mục : Hỗ trợ kỹ thuật và cung cấp thiết bị
Sản phẩm : Máy lạnh trung tâm VRV IV Daikin
Dự án : Dự án khác
093.825.9969