Nhà xưởng Công ty TNHH Tainan Enterprises (Việt Nam)
Nhà xưởng Công ty TNHH Tainan Enterprises (Việt Nam)
Tên dự án : Nhà xưởng Công ty TNHH Tainan Enterprises (Việt Nam)
Thời gian / tiến độ : 2017
Hạng mục : Tư vấn công trình tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường
Sản phẩm : Chứng nhận đạt tiêu chuẩn LEED
Dự án : Dự án công trình xanh
093.825.9969
Mô tả chi tiết
Xem Thông tin chi tiết hạng mục tư vấn kỹ thuật xanh tại đây