Nhà Máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ
nha_may_ton_hoa_sen_2
Nhà Máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ
nha_may_ton_hoa_sen_2
Tên dự án : Nhà Máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ
Thời gian / tiến độ : 2017-2018
Hạng mục : Hỗ trợ kỹ thuật và cung cấp thiết bị
Sản phẩm : Máy lạnh cục bộ âm trần Daikin
Dự án : Nhà máy
093.825.9969