Khu Công Nghiệp Đại An TP. Hải Dương
Khu Công Nghiệp Đại An TP. Hải Dương
Tên dự án : Khu Công Nghiệp Đại An TP. Hải Dương
Thời gian / tiến độ : 2018
Hạng mục : Hỗ trợ kỹ thuật, thi công và cung cấp thiết bị
Sản phẩm : Máy lạnh công nghiệp tủ đứng Packaged Daikin
Dự án : Dự án khác
093.825.9969